Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij zorgen ervoor dat de informatie op deze site zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven. Desondanks is de informatie op deze website altijd voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, muziek of informatie in andere vorm, komen aan ons toe. De informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, muziek of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder onze vooraf verkregen schriftelijke toestemming.

Veiligheid

Deze website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van je computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan niet gegarandeerd worden. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen naar omgevingen buiten WorkFamilySolutions.nl) in deze website brengen je naar sites van derden, waarbij wij niet aansprakelijk zijn voor de daar aangeboden informatie.