Een burn-out voorkomen bij medewerkers met kinderen

Artikel
Auteur
WorkFamily Solutions
Leestijd
2 min

Wist je dat 91% van de ouders de eerste duizend dagen met een kind te zwaar vindt?

Thuiswerken mogelijk maken. Medewerkers niet overvragen. Overwerken eerder de uitzondering dan de regel maken. Tja, de standaard-tips om een burn-out te voorkomen ken je als hr-manager of leidinggevende vast wel. Maar aangezien 1 op de 4 mensen tussen de 18 en 34 jaar burn-outklachten heeft, is het belangrijk om écht in actie te komen. Wat kun je, naast de gebruikelijke tips, doen om medewerkers met jonge kinderen te beschermen tegen een burn-out?

Burn-out voorkomen: waarom dat zo belangrijk is?

Medewerkers met een burn-out liggen er vaak langere tijd (maanden tot zelfs meer dan een jaar) uit. Herstellen van een burn-out is dus zeker niet een kwestie van alleen een paar weken uitrusten. Het vraagt om fysiek herstel én verandering van mentale of gedragspatronen. Bovendien is het voor de medewerker en diens gezin een grote klap als iemand er compleet uit ligt. Dit kan nog lang impact hebben op iemands zelfvertrouwen.

Burn-outs zijn op dit moment een toenemend probleem, zeker bij werkende ouders. Uit onderzoek van TNO en het CBS blijkt dat 1 op de 4 werknemers van 18-34 jaar burn-outklachten ervaart. Ook is dat percentage de afgelopen jaren gestegen. In 2020 had nog 25% van de jonge vrouwen burn-outklachten; in 2022 lag dat percentage al op 29%. Ook onder mannen zien we een grote stijging: van 13% jonge mannen met burn-outklachten in 2015 naar 23% in 2022. De combinatie van werk en gezin wordt vaak genoemd als reden van de burn-outklachten.

Ouders hebben veel op hun bordje

Verder komen burn-outs die te maken hebben met het ouderschap (“parental burn-outs”) het vaakst voor in westerse landen met een individualistische samenleving. Dat blijkt uit onderzoek in 42 landen. “It takes a village to raise a child”, wordt weleens gezegd. Maar in individualistische samenlevingen als Nederland is het niet gebruikelijk dat je met de hele familie of buren samen een kind grootbrengt. Opa’s en oma’s wonen niet altijd dichtbij en kunnen ook niet altijd oppassen. En andere familieleden werken vaak. Kortom: er komt veel op het bordje van de ouder zelf terecht.

Niet gek dus dat veel mensen het ouderschap, zeker de eerste periode, pittig vinden. Uit onderzoek van het Amsterdam UMC blijkt dat 91% van de ouders de eerste duizend dagen met een kind te zwaar vindt. Ook geven ouders in dit onderzoek aan dat ze hulp in die periode goed kunnen gebruiken.

Hoe kun je jonge ouders in je team ondersteunen in deze vaak hectische periode? Dit zijn 4 niet-standaard tips om een burn-out te voorkomen bij medewerkers.

 1. Vraag werknemers zelf: “Wat heb jij nodig?”

  Als hr-professional of leidinggevende heb je misschien al wat ideeën over wat ouders nodig hebben om een burn-out te voorkomen. Maar elke ouder is anders. Daarom werkt niet voor iedereen dezelfde oplossing. Voor de ene ouder is 3 dagen thuiswerken per week een uitkomst; de andere ouder vindt het juist een verademing om de thuisomgeving 4 dagen per week te verruilen voor kantoor.

  Dus probeer niet in te vullen wat nodig is, maar stel de vraag terug aan medewerkers. Gaat een ouder weer aan het werk na de geboorte? Vraag dan vanuit oprechte interesse: “Waar loop je tegenaan in de combinatie werk en gezin?” en “Wat zou jou helpen om het makkelijker te maken?”. Zo kun je samen met deze specifieke medewerker tot een goede oplossing komen.

  Ook kan de oplossing iets heel anders zijn dan je zelf had gedacht. Soms kan het al zo simpel zijn als werknemers de kans geven om een half uur later te beginnen.

 2. Stimuleer om partner- of ouderschapsverlof op te nemen

  Vrouwen krijgen voor en na de bevalling zwangerschapsverlof. Dat is vanuit de wet zo geregeld. Maar hun partners krijgen in principe alleen de eerste 5 werkdagen na de geboorte van hun kind vrij. Wel kunnen ze partnerverlof (in de eerste weken na de geboorte) of extra ouderschapsverlof (in het eerste jaar van het kind) opnemen. Volgens onderzoek is dat om meerdere redenen heel belangrijk voor vaders én moeders.

  Ten eerste is het zinvol om partners van zwangere vrouwen te wijzen op de opties voor partnerverlof. Arts-onderzoeker Deedee Kommers stelt dat het de relatie tussen partners versterkt als ze de eerste fase met een baby samen doorbrengen. Ook bespaart het de moeder veel druk en stress als zij en haar partner de taken kunnen verdelen.

  Verder helpt partnerverlof de partner die het kind niet zelf heeft gedragen om aan het leven met een kind te wennen. We spraken erover met Camiel (vader van twee kinderen van 3,5 en 1,5). Hij nam bij beide kinderen partnerverlof op en is nog altijd blij met die beslissing. “Een kind slokt in het begin 100% van je energie en aandacht op en dan ben je ook nog vermoeid door de gebroken nachten. Ik had er niet aan moeten denken dat ik in die tijd ook nog had gewerkt. Dankzij het verlof kon ik juist weer echt uitzien naar werk.”

  Wijs daarnaast beide ouders op de opties voor ouderschapsverlof. Dit is verlof dat je in het eerste jaar na de geboorte opneemt. Het blijkt dat maar 28% van de ouders in loondienst gebruikmaakt van ouderschapsverlof. Dat laat onderzoek van het UWV en Robidus zien. Inkomensverlies wordt vaak genoemd als reden om niet voor ouderschapsverlof te kiezen (bron: CBS). Vooral vaders maken er weinig gebruik van. Maar 35% van de aanvragen voor ouderschapsverlof komt van vaders. Door ouderschapsverlof meer te promoten en ook financieel aantrekkelijker te maken, maak je de stap kleiner om hiervoor te kiezen. Dat helpt om burn-outs te voorkomen.

 3. Geef werkende ouders ook flexibiliteit terug

  Op het werk wordt vaak flexibiliteit verwacht van medewerkers. Denk aan langer doorwerken, spoedtaken oppakken of soms in het weekend nog iets doen. Voor werkende ouders kan het in dit soort situaties lastiger zijn om zich flexibel op te stellen. Zij moeten ook op tijd op de kinderopvang zijn en zijn gebonden aan de tijden van de school en opvang. En dan zijn er ook nog dagen dat de kinderen onverwachts ziek thuis zijn, dat de school een snipperdag inlast vanwege lerarentekort of consultatiebureau-, dokters- en ziekenhuisafspraken.

  Ons advies? Verwacht niet alleen flexibiliteit van werknemers, maar geef ook flexibiliteit terug. Dat levert uiteindelijk meer loyale medewerkers op die ook met meer plezier en motivatie aan het werk zijn. Dit zijn een paar manieren om je als werkgever flexibeler op te stellen:

  Maak thuiswerken mogelijk en geef medewerkers ook de optie om zelf hun thuiswerkdagen te kiezen. Bied medewerkers bijvoorbeeld de mogelijkheid om vanuit huis te werken als ze met een ziek kind zitten of als dat met een afspraak handiger uitkomt.

  Wees flexibel qua werkuren. Is het bijvoorbeeld lastig voor werkende ouders om stipt om 9 uur op kantoor te zijn voor de eerste meeting van de dag? Bied dan aan om de dagstart naar half 10 te verplaatsen. Dat kan al genoeg zijn om werkende ouders ochtendstress te besparen.

  Heb vertrouwen in je werknemers en focus op het resultaat in plaats van op aanwezigheid. Misschien werkt iemand de ene dag een uur minder dan de andere. Maar het gaat niet om het aantal werkuren, maar om het resultaat. Ontspannen medewerkers zijn productiever en creatiever. Dus levert het wellicht uiteindelijk meer op als een medewerker een uur eerder naar huis gaat.

  Bied incidentele kinderopvang aan. Dus kinderopvang in noodsituaties. Met onze Back-up Care bieden wij werkgevers de mogelijkheid om ouders te helpen als zij plotseling opvang nodig hebben. Ze kunnen dan zelfs vlak van tevoren een opvangplek reserveren.

 4. Breng werkende ouders met elkaar in contact

  In onze maatschappij voelt het soms not done om over de uitdagingen van het ouderschap te praten. Kinderen moeten vooral “het mooiste wat je is overkomen” zijn. Maar voor veel kersverse ouders is een kind krijgen, naast een heel bijzondere ervaring, ook iets wat uitdagingen met zich meebrengt. Zeker in combinatie met werk. Werkende ouders willen het vaak op beide fronten goed doen. Het kan daarom helpen als ze merken dat zij hier niet alleen in staan. Er zijn veel meer mensen die tegen de uitdagingen van werk én ouderschap aan lopen.

  Kijk eens of je ouders binnen je organisatie met elkaar in contact kunt brengen. Zet bijvoorbeeld een community op waarin ouders binnen je organisatie met elkaar kunnen sparren over de uitdagingen waar zij tegenaan lopen én mogelijke oplossingen daarvoor.

 5. Extra tip: bied coaching aan

  Coaching kan ouders ook zeker helpen om niet in hun eentje met de uitdagingen van werkend ouderschap te worstelen. Bied medewerkers bijvoorbeeld de kans om één of een paar keer met een specialistische coach in gesprek te gaan over hun uitdagingen bij de combinatie van werk en gezin én over de dingen die hen stress geven. Een paar gesprekken kunnen al voldoende zijn om bijvoorbeeld de balans tussen werk en gezin beter te bewaken, verwachtingen bij te stellen of meer aan hun eigen behoeften toe te geven. 

Meer informatie

Bij WorkFamily Solutions ondersteunen we jouw medewerkers met kinderen bij een betere werk-privébalans. Dat doen we met kinderopvangdiensten én met coaching en expertgesprekken. Nieuwsgierig? Bekijk onze diensten of plan direct een kennismaking.

Auteur

WorkFamily Solutions