Een gezinsvriendelijke organisatiecultuur

Artikel
Auteur
WorkFamily Solutions
Leestijd
2 min

Vandaag de dag lopen werk en privé vaak onbewust in elkaar over, waardoor een gezinsvriendelijke organisatiecultuur steeds belangrijker wordt. HR-managers spelen hier een belangrijke rol in. Zij kunnen een werkomgeving creëren waar werknemers zich vrij voelen om hun uitdagingen rondom de juiste werk-privébalans te delen. Daarmee voorkom je onuitgesproken zorgen en ongelukkige werknemers, én zorg je voor een prettige sfeer. In dit artikel lichten we toe wat een gezinsvriendelijke organisatiecultuur is. Ook delen we 5 tips om dit toe te passen binnen jouw organisatie.

Wat is een gezinsvriendelijke organisatiecultuur?

Een gezinsvriendelijke organisatiecultuur is een werkcultuur die de uitdagingen erkent en waardeert waar werknemers mee te maken krijgen als zij werk en een gezin combineren1. Dit gaat verder dan alleen vanzelfsprekende voordelen aanbieden, zoals ouderschapsverlof. Het draait om de waarde van ouderschap in het professionele leven herkennen en een omgeving creëren waarin ouders zich gewaardeerd en gesteund voelen.

Een gezinsvriendelijke organisatiecultuur stimuleert open communicatie en een positieve kijk op de uitdagingen van ouders die werk en een gezin combineren.

Waarom is een gezinsvriendelijke organisatiecultuur belangrijk?

Een balans tussen werk en ouderschap is erg belangrijk om te zorgen dat medewerkers gezond en daarmee duurzaam inzetbaar blijven. Zonder een gezinsvriendelijke omgeving vinden werknemers het vaak lastig om hun uitdagingen te delen, uit angst voor negatieve reacties en onbegrip1.

De uitdaging voor HR en het management zit in het zien van hun medewerkers en hen de ruimte geven om problemen te bespreken. Oftewel: dat zij "de olifant in de kamer" benoemen en iets aan het probleem doen.

Een voorbeeld hiervan is dat moeders hun terugkeer na een zwangerschap vaak lastig vinden. Ze kunnen zich bezwaard voelen door de verlofperiode en willen snel doorgaan waar ze gestopt zijn. Maar het is logisch dat het tijd en energie kost om terug in het oude ritme te komen. Ook is het meestal niet realistisch om direct het werk op te pakken zoals vóór de zwangerschap. Als werkgever kun je dit negeren of er juist bewust bij stilstaan. Dat laatste doe je bijvoorbeeld door begrip te tonen en moeders de ruimte te geven om hun uitdagingen bespreekbaar te maken.

Gezinsvriendelijke organisatiecultuur

Hoe creëer je een gezinsvriendelijke organisatiecultuur?

De cultuur binnen je organisatie is niet binnen één dag te veranderen. Als je een gezinsvriendelijke organisatiecultuur mogelijk wilt maken, moet je stappen zetten om dit onder de aandacht te brengen bij medewerkers. Dit zijn 5 tips die je hierbij kunnen helpen.

1. Zie de talenten van medewerkers met kinderen

Dat een medewerker kinderen heeft, brengt positieve kanten met zich mee die ook van pas komen tijdens het werk. Ouders staan vaak voor uitdagingen die hen dwingen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Dat zijn vaardigheden die ook op de werkvloer waardevol zijn. Hierbij kun je denken aan problemen creatief oplossen, de regie nemen, een proactieve houding, multitasken en timemanagement. 

Communiceer actief over de waarde die ouders toevoegen aan het team en benadruk hun unieke sterke punten. Als werkgever kun je ouderschapsverlof nemen bijvoorbeeld als iets positiefs zien. Het is een soort sabbatical waarin je medewerkers op (persoonlijke) leiderschapscursus zijn geweest2. Door het ouderschap leren werknemers veel over zichzelf, wat ze ook weer in het werk kunnen inzetten.

2. Bied extra ouderschapsverlofregelingen

Voer uitgebreide ouderschapsverlofregelingen in, die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen3. Zo kun je extra ouderschapsverlof aanbieden of flexibel zijn met verlof opnemen. Bekijk wat jullie als organisatie belangrijk vinden voor medewerkers en vul het standaard beleid aan de hand daarvan aan. 

Met deze extra verlofmogelijkheden laat je zien te zorgen voor je werknemers. Daarnaast erken je hiermee de cruciale rol van ouderschap in het leven van jouw personeel.

3. Praat met elkaar

Stimuleer werknemers om open te communiceren over de uitdagingen waarmee zij te maken krijgen bij het jongleren tussen werk en gezin4. Het is belangrijk om niet alleen werknemers met kinderen hierbij te betrekken, maar te zorgen dat ook andere medewerkers verhalen horen van werkende ouders. Dit kun je doen door werkende ouders en andere werknemers binnen je organisatie regelmatig met elkaar in contact te brengen. Zo kunnen zij van gedachten wisselen en ervaringen delen. Persoonlijke verhalen helpen om begrip en empathie te creëren.

4. Stel ouder-mentorprogramma's in

Start met mentorprogramma's waarbij ervaren ouders kersverse ouders begeleiden. Voor werknemers die net kinderen hebben gekregen kan het fijn zijn om dit met iemand te delen die in dezelfde situatie heeft gezeten. Daarnaast creëer je zo een ondersteunend netwerk en ontstaat er meer kennisuitwisseling over de balans tussen werk en ouderschap. Zo kun je binnen de organisatie werkende ouders vragen of zij interesse hebben in het worden van een ‘mentor’, zodat zij gekoppeld kunnen worden aan vrouwen en mannen die net kinderen hebben gekregen. Zij kunnen vervolgens onderling afspraken maken over wanneer ze elkaar spreken. Dit kan wekelijks of tweewekelijks zijn afhankelijk van hoeveel hulp er nodig is.

Het doel is om werkende ouders meer op hun gemak te stellen en hun situatie met iemand te laten delen. Door een mentorprogramma motiveer je kersverse ouders sneller problemen aan te kaarten, zodat het mogelijk is om deze op te lossen4.

5. Bied coaching en expertise aan

Maak het voor je medewerkers mogelijk om in gesprek te gaan met een coach of iemand die veel van werkend ouderschap afweet. Ouders voelen zich dan begrepen en zien dat jij als werkgever moeite wil doen voor hun welzijn. 

Wij bieden hiervoor verschillende diensten aan, zoals de mogelijkheid tot een coachingstraject of een gesprek met een expert. Onze coaches zijn gespecialiseerd in werkend ouderschap en in de juiste balans vinden tussen werk en privé. Onze experts focussen zich op de ontwikkeling van kinderen en kunnen werkende ouders goed helpen bij specifieke vragen over o.a. opvoeding, voeding of slaap. Wil je meer weten over wat wij werkende ouders binnen je organisatie kunnen bieden? Bekijk onze diensten.

Wij helpen je graag verder

Door meer aandacht te besteden aan ouderschap en actief te werken aan een gezinsvriendelijke organisatiecultuur, kun je een werkomgeving creëren waarin ouders zich gewaardeerd voelen en hun uitdagingen durven te delen. Wil je werkende ouders binnen jouw organisatie extra hulp bieden bij het vinden van de juiste werk-privébalans? We vertellen je graag meer over onze diensten. Van coaching en expertise tot gegarandeerde kinderopvang en Back-Up Care. Neem contact met ons op door te mailen naar info@workfamilysolutions.nl. We maken graag vrijblijvend kennis met je.

 

Bron 1: WMCO

Bron 2: Ouders Centraal, 2018

Bron 3: Frederike Bannink, 2016

Bron 4: MomInc

Auteur

WorkFamily Solutions