Tevreden medewerkers hebben een goede werk-privébalans

Artikel
Auteur
WorkFamily Solutions
Leestijd
2 min

Voor 65% van de werkende ouders hangt werktevredenheid af van de mate waarin er een goede balans is tussen werk en privé.

In de krappe arbeidsmarkt waarin het voor veel werkgevers lastig is om gekwalificeerd personeel te vinden, vormt het begrijpen en faciliteren van de balans tussen werk en privé de basis voor het aantrekken van toekomstige werknemers. Werk gaat niet langer enkel over verantwoordelijkheden en deadlines; het gaat over het bieden van een omgeving waarin werknemers zich comfortabel voelen en zich kunnen ontwikkelen1. Waarom kiezen mensen voor jou als werkgever? Het antwoord ligt in het creëren van een werkomgeving waar werk en privé goed in balans zijn.

Een goede werk-privébalans op nummer één

Deze bevindingen vormen de kern van werktevredenheid voor de huidige generatie werkende ouders. Studies tonen aan dat een evenwichtige werk-privéverhouding direct gerelateerd is aan werkgeluk1. Als ouders op zoek zijn naar een nieuwe baan, gaat het niet alleen om het werk. Het is een zoektocht naar een evenwicht tussen verantwoordelijkheden thuis en de voldoening op het werk. Werkgevers die begrijpen dat gelukkige werknemers productieve werknemers zijn, hebben de sleutel tot een succesvolle organisatie in handen.

Hoe (HR) managers een verschil kunnen maken

Als (HR) manager kan jij inspelen op het feit dat een goede werk-privébalans steeds belangrijker wordt. Lees hieronder hoe jij het verschil kan maken voor toekomstige en huidige werknemers.

Tip 1: Duidelijke communicatie over verwachtingen

Een gezonde werk-privébalans begint met eerlijke en transparante communicatie. Werknemers moeten weten wat er van hen wordt verwacht, en werkgevers moeten begrijpen wat werknemers nodig hebben. (HR) managers vervullen een cruciale rol door dit aan te kaarten en met de werknemer in gesprek te gaan. Dit creëert helderheid en rust in de werkrelatie, waardoor de werknemer zich gewaardeerd voelt.

Tip 2: Ruimte voor time-management

Werknemers die effectief met hun tijd omgaan, ervaren minder stress en hebben meer ruimte voor persoonlijke verplichtingen. (HR) managers kunnen het ontwikkelen van deze vaardigheid ondersteunen door workshops en trainingen aan te bieden. Dit versterkt niet alleen de effectiviteit van het individu, maar draagt ook bij aan de optimale werk-privébalans.

Zo kan een werkende ouder binnen je organisatie het lastig vinden om goed te concentreren op werk omdat het gezinsleven hem of haar erg bezig houdt. Toon hier als werkgever begrip voor en ga samen op zoek naar een oplossing. Het kan helpen om de werknemer ruimte te geven om dit voor zichzelf uit te zoeken of door zijn of haar uren flexibel in te delen. Dit verschilt per persoon, kijk daarom per situatie hoe je het als werkgever aanpakt.

Tip 3: Creëren van een positieve bedrijfscultuur

HR managers kunnen actief werken aan het creëren van een cultuur die ondersteunend en positief is. Dit trekt niet alleen nieuwe medewerkers aan, maar toont ook toewijding aan het welzijn van huidige werknemers2. Een voorbeeld van een positieve bedrijfscultuur, is dat werknemers zich gewaardeerd voelen en de ruimte krijgen om de balans tussen werk en privé te vinden waarin jij hen als werkgever ondersteunt. Laat als werkgever je waardering blijken naar werknemers en help hen wanneer dat nodig is.

Om dit te bereiken is het belangrijk dat een goede werk-privébalans bespreekbaar wordt gemaakt. Dit bevordert een open cultuur die als positief ervaren kan worden. Als werkgever kun je laten zien dat je het belangrijk vindt dat werknemers een goede balans hebben tussen werk en privé door hier regelmatig aandacht aan te besteden.

Tip 4: Grenzen tussen werk en privé

Een goede werk-privébalans ontstaat over het algemeen wanneer werk en privé van elkaar gescheiden zijn en er buiten de werkuren voldoende tijd is en tijd te besteden aan bijvoorbeeld het gezin. Voor werkende ouders kan het dan heel goed werken om duidelijke werktijden af te spreken, waarbuiten niet wordt gewerkt. Voor andere ouders is het beter om hun uren flexibel in te delen, zodat ze kunnen werken op de momenten dat het hen uitkomt2. Aan beide keuzes zitten voor- en nadelen. Het is aan jou als (HR) manager om te kijken welke methode het beste past bij welke medewerker. Maak onderling afspraken en evalueer regelmatig om te kijken hoe het gaat.

Werk-privébalans werkende ouders

Tip 5: Kennis, coaching en expertise

In een wereld die steeds veeleisender wordt, is het belangrijk om werknemers te ondersteunen in hun veerkracht en persoonlijke effectiviteit. (HR) managers kunnen hierin faciliteren door toegang te bieden tot externe hulpbronnen. Voorbeelden hiervan zijn de kennis, coaching en expertise van WorkFamily Solutions. Dit versterkt het vermogen van medewerkers om de werk-privébalans te verbeteren. Het gaat daarbij niet alleen om het aanbieden van deze hulpbronnen, maar ook om het creëren van een cultuur waarin het oké is om hulp te vragen en voor jezelf te zorgen zoals eerder genoemd in tip 3.

Investeren in werk-privébalans

HR managers hebben de kracht om niet alleen een organisatie te runnen, maar ook een omgeving te bouwen waar werknemers zich gehoord, begrepen en ondersteund voelen. Het is tijd om die balans te vinden en te behouden voor een fijne werkplek.

Wil jij jouw organisatie aantrekkelijker maken voor talent en de werk-privébalans centraal laten staan? WorkFamily Solutions biedt verschillende diensten aan voor werkende ouders binnen jouw organisatie. Lees meer over onze diensten of neem contact op.

 

Bron 1: Page Insights, 2023

Bron 2: 2 Days Mood, 2019

Tags

Artikel
Auteur

WorkFamily Solutions